Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

สิวที่หลังรักษายังไง ? มาล้วงลึกถึงสาเหตุและวิธีรักษาไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ 

สิวที่หลังรักษายังไง

สิวที่หลังรักษายังไง ? ปัญหาสิวที่เรื่องที่หลายคนกังวลจนไม่กล้าที่สวมใส่เสื้อเปิดหลังแม้เพียงเล็กน้อย เพราะกลัวว่าจะมีคนมาเห็นหลัง